Gezondheid

Woning concept, de frisse woning.

GGD Woningconcept: De Frisse Woning


De vraag naar een gezonde leefomgeving neemt steeds meer toe. Om deze reden heeft 
de GGD een richtlijn Gezonde Woningbouw opgesteld.

Om het volledige document te kunnen inzien kunt u op de volgende link klikken:
De frisse GGD woning.pdf

Levensloopbestending wonen

“Zo lang mogelijk thuis wonen in eigen huis” is een slagzin die je vaak hoort. In een levensloopbestendige woning is dit mogelijk. Levensloopbestendige woningen zijn in principe bedoeld voor iedereen, zowel gezinnen met jonge kinderen alsook ouderen tot op hoge leeftijd. Een levensloopbestendige woning biedt maximale uitgangspunten voor een zo groot mogelijke zelfredzaamheid.  

Een aantal uitgangspunten:

  • Ten eerste moet de woning goed toegankelijk zijn. Dit betekent dat de woning gemakkelijk te bezoeken moet zijn door een gebruiker van een rolstoel, rollator of ander loophulpmiddel. Geen drempels, brede deuren en een ruim sanitair zijn hiervan een paar voorbeelden.
  • Ten tweede moet de woning voldoen aan een aantal veiligheidseisen op het gebied van ongevalpreventie, inbraak en brand, zoals ondermeer antislipvloer of brandmelders.
  • Vervolgens moet de woning ook het nodige comfort bieden aan de ouder wordende mens zoals wandcontactdozen op goede hoogte of intercom. Domotica, ofwel technische snufjes, zijn hierbij niet weg te denken. 
  • Een volgend belangrijk punt is dat de woning goed aanpasbaar moet zijn, bijvoorbeeld voor het monteren van een douchezitje.

Janssen-Bouw beschikt al over de kennis én ervaring om een levensloopbestendige woning te bouwen. Wij vertellen u graag over onze ervaringen!

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.