Uitbreiding

De uitbreiding van uw woning is eigenlijk altijd maatwerk. U doet een investering die aansluit bij uw wensen maar u wilt natuurlijk wel dat dit met zorg bedacht is en uitgevoerd wordt.
Hiervoor bent u bij Janssen-Bouw aan het juiste adres.

Soms heeft u al bepaalde ideeën, soms weet u nog niet wat u wilt, maar samen met onze vaste architect wordt u via een aantal stappen door het proces geloodst.
Door nauwe samenwerking binnen het team van "opdrachtgever / architect / Janssen-Bouw" zijn de lijnen kort en kunnen snel gewenste aanpassingen worden 
besproken en doorgevoerd.

Het oriënterende gesprek

Met Janssen-Bouw maakt u een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. In dit gesprek komen tal van zaken aan de orde die van belang zijn voor de verbouwing; wat uw wensen en eisen zijn, wat het bouwbudget is, zijn eventuele eigen ideeën realistisch en mogelijk, is een verbouwing al dan niet vergunningvrij?

Vergunningvrij of niet?

De regelgeving biedt tegenwoordig nogal wat mogelijkheden met betrekking tot vergunningvrij bouwen.
Wat veel mensen zich niet realiseren is dat vergunningvrij niet regelvrij is. Uw verbouwing moet voldoen aan het bouwbesluit en de regelgeving van de gemeente.
De mogelijkheden worden onderzocht en deze worden met u besproken.

Programma van Eisen/ offerte/ opdracht

Uit het oriënterende gesprek volgt een “Programma van Eisen”. Dit is een omschrijving van de ideeën en wensen waaraan het plan moet voldoen. 
Hierin staan zaken als: type en afmetingen van de aanbouw, bouwstijl, aantal vertrekken, situering, bouwbudget en overige aandachtspunten.
Aan de hand van het oriënterende gesprek en het Programma van Eisen wordt door de architect een offerte gemaakt voor zijn werkzaamheden. Na uw akkoord 
op deze offerte kunnen wij starten het voorlopig ontwerp.

Het voorlopig ontwerp

In het voorlopig ontwerp worden de zaken van het Programma van Eisen inzichtelijk gemaakt. Dit gebeurd aan de hand van tekeningen van de situatie, plattegrond(en) en gevels. Tevens zal er een 3D tekening vervaardigd worden om u een duidelijk beeld te geven van het beoogde resultaat. Voor dit voorlopig ontwerp wordt door Janssen-Bouw een offerte voor de bouwkosten gegeven.

Het definitief ontwerp

Als het voorlopig ontwerp en de offerte akkoord zijn, wordt het plan indien nodig ingediend bij de gemeente ter beoordeling door welstand en toetsing aan het bestemmingsplan. Indien nodig worden eventuele op- en/of aanmerkingen in overleg met u verwerkt tot een definitief ontwerp. Dit is een tekening voorzien van maatvoering en andere zaken als definitieve materiaal- en kleurkeuze.

De bouwvoorbereidingsfase

Het definitief ontwerp wordt naar de constructeur en EPC-adviseur gestuurd om de noodzakelijke berekeningen en tekeningen te maken voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Zodra de gegevens van de adviseurs weer bij de architect retour zijn, verwerkt hij deze de gegevens in technische tekeningen en 
principe details en wordt de aanvraag voor de omgevingsvergunning compleet ingediend bij de gemeente.
Mocht uw plan vergunningvrij zijn dan worden de fases van het definitief ontwerp en de bouwvoorbereiding wel uitgevoerd, maar niet ingediend bij de gemeente. 
In dat geval kan meteen het bouwproces opgestart worden. Voor u betekent dit een enorme tijdswinst.

Het bouwproces

Als de bouwvoorbereidingsfase is doorlopen en de gemeente heeft de vergunning verleend kunt u een afspraak maken met Janssen Bouw om de bouw definitief
in gang te zetten. De laatste puntjes worden op de i gezet en vastgelegd.
Ten behoeve van de uitvoering worden door de aannemer werktekeningen gemaakt. Alle noodzakelijke handelingen voor een soepel en voorspoedig verloop
van de uitvoering worden in gang gezet. 

De oplevering

Na een korte bouwtijd wordt uw uitbreiding door Janssen-Bouw opgeleverd. Waarschijnlijk is het weer één van de bekende “nul-punters” , dus over de kwaliteit hoeft u zich geen zorgen te maken. Uit dit stappenplan blijkt dat Janssen-Bouw zorg draagt voor uw bouwplannen. Mocht u concrete verbouwplannen hebben, neem dan gerust contact op met Janssen-Bouw voor een afspraak. 
Wij komen graag naar u toe!

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.