Oplevering Casco+ woning in Hoeven

Wéér een woning opgeleverd in Hoeven.

Ditmaal een casco+ woning! De bewoners gaan deze woning in eigen beheer verder afwerken.

2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.