1e oplevering na de bouwvak vakantie

De eerste oplevering na de bouwvak vakantie is een feit! Zojuist deze mooie JB 2002 opgeleverd in Roosendaal, plan 't Zand. De woning heeft een grondgebonden warmtepomp en zonnepanelen. Op één punt na, een nulpunter!

2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.